Met mensen om me heen, maar ook soms teruggetrokken met een boek voel ik me prettig.
In een ondersteunende rol kan ik me goed vinden. Teamwork vind ik dan ook aangenaam.
Gezamenlijk een doel bereiken.

Mijn opleiding aan het HEAO Economisch Linguïstisch sloot precies aan bij mijn interesses, talen en economie. Na het behalen van mijn Bachelor stonden werkgevers in de rij.

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het internationale bedrijfsleven was voor mij wel duidelijk dat het talenaspect helemaal bij mij hoort, meer nog dan het economische aspect van de internationale handel.

Omdat ik meerdere jaren in verschillende landen heb gewoond, waaronder Frankrijk en Engeland, en ik duidelijk meer wilde met mijn talen, ben ik gaan kijken hoe ik mijn plezier in talen kan overdragen op anderen.

Dat hield in dat ik moest leren kennis over te dragen. Daarvoor heb ik opleidingen gevolgd in de didactiek, maar ook in het herkennen van diversiteit in mensen. Ik heb meerdere certificaten behaald, zoals omgaan met autisme, laaggeletterdheid en hoog-sensitieve kinderen.

Mijn overtuiging is dat in iedereen talent zit en dat dat op een specifieke manier tot ontwikkeling gebracht kan worden. Dat is mijn drijfveer.

Ik ben maatschappelijk betrokken, sociaal, maar ook competitief. Ik houd 1 dag per week vrij om te helpen bij de Voedselbank. Als iedereen goed is voor zijn eigen omgeving en daaromheen, ziet de hele wereld er een stuk beter uit.


Frans, Duits, Nederlands.


Het geven van bijlessen aan scholieren en Nederlandse taalles aan nieuwe Nederlanders staat elke week vast in mijn agenda. Als hobby studeer ik al jaren Grieks, een enorme uitdaging maar ontzettend leuk.

Verder zet ik mij in voor Stichting ABC, die zich inzet tegen laaggeletterdheid in Nederland. Het doel is om laaggeletterden te helpen zich beter te redden in de maatschappij, waar kunnen lezen en schrijven zo belangrijk is.
Ook zet ik mij pro-deo in voor mijn taalmaatje, die ik taalles geef en wegwijs probeer te maken in de Nederlandse samenleving.

Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn weg kan vinden in onze maatschappij. Daarom ben ik ook gastheer bij het Taalspreekuur in de bibliotheek, waar iedereen terecht kan met Taalvragen en Taalverzoeken. Deze mensen verwijzen we door naar de juiste taalaanbieder in Breda. Daarmee bevorderen we de zelfredzaamheid.


"De snelste manier om veel te doen,
is om het één voor één te doen"